606 159 009 Adres: Al. Wyszyńskiego 65, 94-047 Łódź